TomTix.ro TomTix.ro

TERMENI ȘI CONDIȚII


Pentru cumpărători | Pentru organizatoriPrezentul document descrie Termenii și Conditiile ("Contractul") de furnizare și utilizare a serviciilor disponibile prin intermediul platformei TomTix ("Serviciul").


Componentele Serviciului includ, dar nu se limiteaza la, aplicatia software TomTix pentru dispozitive mobile si/sau desktop, site-ul web www.TomTix.ro (TomTix.ro), aplicatiile mobile de scanare TomTixScan IOS și Android, aplicatiile mobile TomTix – IOS și Android, interfetele API puse la dispozitie de platforma și aplicatii.


Termenii și conditiile de mai jos (denumite în continuare și "Contractul") au valoare contractuala între Control Plus F5 SRL și Utilizator


CONTRACTUL PREZENTAT MAI JOS SE INCHEIE INTRE DVS. (UTILIZATOR PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA) SI Control Plus F5 SRL, SI REGLEMENTEAZA MODUL IN CARE UTILIZATI SERVICIUL. PRIN UTILIZAREA SITEULUI SI A SERVICIULUI VA EXPRIMATI ACORDUL EXPLICT SI DECLARATI CA ATI CITTI SI ATI INTELELES PE DEPLIN CONTINUTUL. IN CAZUL IN CARE NU SUNTETI DE ACORD CU ACESTI TERMENI SI CONDITII VA RUGAM SA NU UTILIZATI SERVICIUL SI SA PARASITI ACEST SITE.


Definitii:

In acceptiunea prezentului contract prin urmatorii termeni se intelege:

Organizator: persoana fizica sau juridica care organizeaza evenimente (muzicale, culturale, artistice, sportive, conferinte, expozitii,etc.) la care accesul se face pe baza de bilet sau abonament sau persoana fizica sau juridica care pne in vanzare cupoane cu diverse valori (vouchere);

Cumparator: persoana fizica sau juridica care isi exprima intentia de a achizitiona bilet(e) pentru a avea acces la evenimentele publicate de Organizatori sau cupoane valorice pentru a le folosi conform specificatiilor organizatorului;

Utilizator: orice persoana fizica sau juridica care este titularul unuia sau mai multor conturi pe platforma TomTix.ro aflata in proprietatea și administrarea Control Plus F5 SRL. Utilizatorii pot fi:

- Organizatori

- Cumparatori

- Alti non-organizatori

Serviciu: accesul pe platorma TomTix și posibilitatea de a înregistrare și publicare evenimente și servicii de ticketing pentru bilete și vouchere mobile.

Eveniment: manifestare muzicala, culturala, sportiva, artistica, conferinta, expozitie etc. deschisa publicului, organizata in scopuri de relaxare, divertismant, agrement, culturale, stiintifice, la care accesul se face pe baza de bilet sau abonament.

Bilet/voucher mobil: cod alfanumeric unic transpus in format grafic (cod de bare/ QR) livrat și stocat in format electronic și care ii asigura detinatorului accesul la evenimentul sau la serviciile descrise de Organizator.

Comision: reprezinta tariful perceput de Control Plus F5 de la Organizator in schibul vanzarii biletelor la evenimentele/voucherele acestuia prin intermediul platformei www.TomTix.ro. Comisionul poate fi diferit de la un eveniment la altul și poate fi procentual, fix sau mixt (%+ suma fixa).

Taxa de utilizare a Serviciului: reprezinta tariful perceput de Control Plus F5 de la Cumparator in schibul cumpararii și livrarii biletelor la evenimente/voucerelor prin intermediul platformei www.TomTix.ro. Service Fee-ul poate fi diferit de la un eveniment la altul și poate fi procentual, fix sau mixt (%+ suma fixa).

Licență

Sub rezerva Termenilor și Condițiilor acceptate explicit prin utilizarea Serviciului și acordul dat la crearea contului și respectarea de către dumneavoastră a acestora, suntem de acord sa vă oferim acces la utilizarea site-ului. Accesul și utilizarea siteului sunt gratuite dar TomTix va percepe taxe de la cumpărători și/sau vânzători pentru serviciul de ticketing și livrare al biletelor mobile

Accesul dvs. la site este furnizat în conformitate cu licența gratuită, limitata, non-exclusiva, și revocabila oferite de catre MobiStudio.

1.Partile și obiectul contractului

1.1 Partile:

Control Plus F5 SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Cetatea De Balta 112-116, Sc A, Ap 3., Sector 6, inregistrata Ia Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/3944/2015, avand cod fiscal 34311036, cont RO28INGB0000999904909189, ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti;

Utilizatorul - prin Utilizator se intelege orice persoana fizica sau juridica (Organizator sau Cumparator) care este titularul unuia sau mai multor conturi pe platforma TomTix.ro aflata in proprietatea și administrarea Control Plus F5 SRL.

1.2. Termenii și Conditiile (denumite in continuare și "Contractul") de mai jos au valoare contractuala intre Control Plus F5 SRL (numita in continuare "Control Plus F5") și Utilizator.

1.3. Obiectul prezentului Contract il constituie furnizarea, de catre Control Plus F5, catre Utilizator, a serviciului TomTix, denumit in continuare "Serviciul", in conditiile de mai jos.

In calitate de operator al site-ului www.TomTix.ro, Control Plus F5 S.R.L. da posibilitatea Utilizatorilor:

- Organizatori: sa defineasca evenimente, sa puna in vanzare bilete și sa realizeze management accesul la aceste evenimente pe baza codurilor electronice unice de acces, furnizate de sistemul TomTix.ro și a aplicatiei mobile TomTixAcces de validare a codurilor de acces;

- Cumparatori: sa cumpere și sa primeasca pe mail bilete de acces la evenimentele definite de Organizatori sub forma unor coduri electronice unice

Pentru aceste servicii Control Plus F5 S.R.L. incaseaza un Comision de la Organizator si/sau o Taxa de utilizare a Serviciului de la Cumparator, fie in suma fixa, fie calculat procentual din valoarea fiecarei comenzi efectuate pe platforma www.TomTix.ro; sau mixt.

1.4. Reprezentantii legali ai Utilizatorului persoana juridica au obligatia de a asigura utilizarea Serviciului prin intermediul unui Administrator care va fi imputernicit de catre acestia pentru a reprezenta Utilizatorul in toate operatiile derulate cu Control Plus F5 prin intermediul Serviciului. Utilizatorul va fi considerat in mod automat și pe deplin angajat și va raspunde in intregime pentru modul de utilizare a Serviciului de catre Administrator. In continuare, toate referirile la Utilizator se vor considera ca fiind facute și cu privire la Administrator, daca privesc aspecte de operare și utilizare a Serviciului iar Utilizatorul este o persoana juridica.

1.5. Control Plus F5 va furniza Serviciul prin punerea acestuia la dispozitia Utilizatorului la adresa de internet www.TomTix.ro

1.6. Control Plus F5 nu va acţiona ca distribuitor al Organizatorului ci se limitează exclusiv la prestarea Serviciului în condiţiile prezentului Contract, iar contractele intre Cumparatori și Organizatori se încheie exclusiv între acestia şi nu creează nicio obligaţie în sarcina Control Plus F5 cu excepţia celor expres prevăzute în prezentul contract sau care se nasc în sarcina Control Plus F5 ca urmare a aplicării prevederilor legale în vigoare.

2.Descrierea Serviciului

2.1. Serviciul ofera Organizatorului posibilitatea de a:

- defini evenimente, caracterizate prin Denumire, Data, Descriere, Locatie, Afis eveniment, Sponsori.

- defini bilete asociate evenimentelor; carcaterizate prin denumire, pret, cantitate, srii fiscale, locuri, optiuni, avansate;

- publica evenimentele definite, prin intermediul unui URL pus la dispozitie de Control Plus F5 prin Serviciul furnizat;

- pune in vanzare și a vinde bilete la evenimentele definite și publicate

- accesa informatii și statistici referitoare la evenimentele defininite care includ, dar nu se rezuma la: informatii despre Organizator și Cumparatori sau vizualizarea balantei contului.

2.2. Accesul la Serviciu este conditionat de inregistrarea prealabila și se face numai prin intermediul unui nume de utilizator și al unei parole unice atribuite Organizatorului in cadrul procesului de inregistrare pentru utilizarea Serviciului. Organizatorul intelege și este de acord, in mod explicit, ca Control Plus F5 poate refuza cererea de inregistrare in situatiile in care se constata ca Organizatorul a furnizat infomatii neconforme cu realitatea sau foloseste serviciile intr-un mod neconform cu uzantele normale.

Organizatorul va avea acces la Serviciu numai dupa acceptarea prealabila, integrala și neconditionata, a termenilor și conditiilor continute in acest Contract și dupa introducerea corecta a tuturor datelor necesare pentru inregistrarea corecta in cadrul Serviciului. Accesul la Serviciu se face numai prin intermediul unei conexiuni la Internet și prin utilizarea unui program de navigare pe Internet. Cerintele tehnice minime pentru o furnizare corespunzatoare a serviciului sunt un computer/device portabil care sa suporte și sa fie dotat cu o conexiune la Internet și cu un program de navigare de tipul Microsoft Internet Explorer. Platforma TomTix.ro suporta versiunile actuale și anterioare majore ale Chrome, Firefox, Internet Explorer, și Safari. De fiecare dată când o nouă versiune este lansata, vom începe sa dezvoltam noua versiune și vom inceta dezvoltarea versiunii post anterioare.

Utilizatorul va fi singurul responsabil pentru furnizarea, menținerea și asigurarea compatibilității cu Site-ul, a tuturor componentelor hardware, software, electrice, și a altor cerinte fizice pentru utilizarea site-ului nostru, inclusiv, dar nu se limitat la, telecomunicații și conexiuni de acces la internet și link-uri, browsere Web sau alte echipamente, și de programe sau servicii necesare pentru a accesa și a folosi site-ul.

3.Furnizarea informatiilor personale

3.1. Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Control Plus F5 SRL. nu este responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea și confidentialitatea contului și parolei sale. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect datele companiei și alte informatii utile.

Acuratețea informațiilor

Utilizatorii oricarui dintre serviciile TomTix certifica faptul că toate informațiile furnizate sunt complete și corecte. TomTix va face toate eforturile pentru a valida informațiile de facturare pe care ni le furnizați. Cu toate acestea, dacă suntem în imposibilitatea de a face acest lucru, ne rezervăm dreptul de a anula evenimentele publice sau de a interzice utilizarea acestui site.

3.2. Drepturile și obligatiile asumate prin inregistrarea la prezentul site nu pot face obiectul transferului catre alte persoane. Daca se constata ca ele au fost transferate Organizatorul este de acord cu inchiderea automata a contului.

4.Securitatea datelor personale

4.1. Datele furnizate de catre Organizatori sunt strict confidentiale. Control Plus F5 nu transmite aceste date unor terte persoane sau companii și se obliga sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre Cumparator, Control Plus F5 și Organizator. Datele de identificare ale Organizatorului completate in sectiunea "Date Publice" vor putea fi utilizate in mod public de catre Control Plus F5, fara nici o restrictie.

4.2. Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre Control Plus F5. pentru confirmarea comenzilor, informarea, marketing prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta, telefon, realizarea de rapoarte statistice etc.

4.3. Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii. Prezentul articol se completeaza cu dispozitiile Politicii de Confidentialitate.

4.4. Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla sub controlul nostru.

5.Politica de Restituire

Este responsabilitatea Organizatorului de a comunica Cumpărătorilor politica sa de rambursare și de a realiza restituiri catre cumparatori prin intermediul site-ului sau altfel. Toate comunicările sau disputele privind restituiri sunt între Organizator și Cumpărător. Control Plus F5 nu va fi responsabilă sau răspunzătoare în nici un fel pentru restituiri, erori în realizarea restituirilor, sau nerestituirea sumelor.

Control Plus F5 nu este în măsură să ofere restituiri după ce un bilet a fost cumpărat. Cu toate acestea, poat fi admise restituiri atunci când un eveniment este anulat.

În cazul regretabil in care un eveniment este anulat, Organizatorul evenimentului va avea control asupra disponibilității rambursarii și / sau durată. Control Plus F5 nu va fi în măsură să realizeze restituiri până orice sold restant și / sau restituire nu sunt compensate de către Organizatorul evenimentului. Rambursarea va avea valoarea nominală a biletului fără a include taxele de emitere și livrare (Service fee-ul) sau tranzacție. Service fee-ul de emitere și livrare și taxele de tranzacția nu vor fi rambursate.

6.Copyright

Intregul continut al site-ului www.TomTix.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe și alte date - este proprietatea Control Plus F5 și a furnizorilor sai și este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuala și industriala. Folosirea fara acordul Control Plus F5 SRL a oricaror elemente enumerate mai sus și nu numai, se pedepseste conform legilor in vigoare.

7.Accesul la site

Control Plus F5 garanteaza Organizatorilor acces limitat, in interes personal, pe acest site și nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Control Plus F5.

Organizatorul, direct sau indirect, nu trebuie să închirieze, revinda, distribuie, foloseasca Serviciul în alte scopuri comerciale, și nu trebuie sa permita nimănui să faca aceste lucruri.

8.Termenii Serviciului (TOS)

8.1. Software-ul.

Dacă este permisa descărcarea sau să utilizarea Software-ului în legătură cu Serviciul, Control Plus F5 prin prezenta acordă o licență personală, non-transferabil, non-sublicențiabila, revocabilă și neexclusivă pentru a utiliza software-ul exclusiv pentru uz intern, în legătură cu Serviciul, și numai în conformitate cu acesti TOS și instrucțiunile / direcții (dacă există) furnizate de TomTix în legătură cu Software-ul. În sensul prezentului TOS, "Software" înseamnă orice și tot software-ul care este disponibil pe sau prin intermediul site-ului sau altfel furnizate de către Control Plus F5, inclusiv, dar fara a se limita la aplicatiile mobile TomTixAccess și TomTixScan. Pentru claritate, software-ul va fi considerată o parte a Serviciului descris

8.2. Conținutul

Organizatorul recunoaște și este de acord că, dacă contribuie, furnizeaza sau pune la dispozitie orice continut pentru site ( " Conținutul organizatorului" ), acesta acorda Control Plus F5 dreptul și licenta non - exclusiv, la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, fără redevență, transferabila, sublicentiabila ( pe mai multe niveluri ) de a utiliza, reproduce, adapta, modifica, distribui, traduce, publica, crea lucrări derivate pe baza, executa, afișa și exploata conținutul dvs., în tot sau în parte, în orice media cunoscuta acum sau dezvoltata în viitor, pentru orice scop. Organizatorul declara și garanteaza că avre toate drepturile, puterea și autoritatea necesare pentru a acorda licența de mai sus, și că tot conținutul organizatorului ( i ) nu încalcă, violeaza, deturneaza sau intra în alt mod în conflict cu drepturile oricărei terțe părți, și ( ii ) respectă toate legile și reglementările aplicabile ( externe și interne ). În plus, conținutul dvs. trebuie să fie corect și real. Control Plus F5 își rezervă dreptul de a elimina orice conținut de pe site, în orice moment, dacă Control Plus F5 considera, la discreția sa, că acesta nu este conform cu prezentul TOS. În plus, sunteți de acord că Control Plus F5 poate folosi numele și logo-ul ( indiferent dacă Organizatorul le-a pus sau nu la dispoziție prin intermediul site-ului ), cu scopul de a se identifica, ca și client existent atât pe site cat și în materiale de marketing și promoționale.

Ca Organizator, înțelegeți că sunteți responsabil pentru toate materialele, în orice formă, pe care le furnizati sau le puneti la dispoziție prin intermediul Serviciului, organizatorilor, cumpărătorilor și non-Organizatorilor. De asemenea, sunteți de acord că Control Plus F5 nu previzualizeaza conținutul furnizat sau pus la dispoziție de către dumneavoastră sau orice terță parte, în legătură cu Serviciul, dar Control Plus F5 și persoanele desemnate de aceasta vor avea dreptul ( dar nu obligația ) după propria discreție, de a ( i ) monitoriza, modifica, edita sau elimina orice conținut, în tot sau în parte, și / sau ( ii) anula și suspenda dreptul de a utiliza Serviciile în orice moment ( cu sau fără preaviz ) pentru orice motiv sau fără motiv.

8.3. Statutul de furnizor de conținut

Ca un furnizor de conținut, Control Plus F5 nu este responsabil pentru continutul postat sau afișat pe orice pagină din cadrul site-ului TomTix.ro de către un utilizator înregistrat Cumparator sau Organizator. Orice astfel de informații nu reprezintă în mod necesar punctele de vedere sau opiniile Control Plus F5 sau ale angajaților săi. Ca atare, Control Plus F5 nu poate fi considerat responsabil pentru orice promisiuni neonorate, acorduri, contracte, sau valoarea de adevăr a oricarei comunicare realizată între un membru inregistrat, Cumparator sau Organizator și o terță parte. Control Plus F5 nu este responsabil nici pentru postarea oricarui material ilegal, ilicit sau incorect, inclusiv materiale defaimatoare sau incalcarea drepturilor de autor, de către un Utilizator înregistrat.

8.4. Modalitati de plata

Există două tipuri de decondare a platilor in functie de fluxurile monetare create intre Cumparatori, Organizator, Procesator și Control Plus F5.

Organizatorii pot alege atunci când utilizeaza Serviciile:

(1)Decontare directa ("DD") care presupune colectarea taxelor de înregistrare la evenimente direct de catre Organizator - plățile monetare vor fi efectuate de catre Cumparatori direct in contul Organizatorului

si

(2)Decontare prin Control Plus F5 ("DMS"), care presupune utilizarea unuia dintre conturile de comerciant ale Control Plus F5 pentru colectarea taxelor de înregistrare la eveniment - plățile monetare vor fi efectuate de catre Cumparatori direct in contul Control Plus F5

(1) Decontarea Directa (DD)

(a) Relatie independenta (Cumparator - Organizator) – Plata Directa (PD)

Organizatorii colecteaza banii de la cumparatori prin intermediul transferurilor bancare (OP), cecuri, cash sau alte modalitati de plata.

Operațiunile de plată monetară aplicabilă prin intermediul acestui sistem se supun și termenilor de utilizare cu privire la serviciul de transfer folosit.

Organizatorii vor colecta toți banii direct de la cumpărători în cadrul opțiunii Pata Directa

Prin folosirea optinunii PD organizatorul are, și isi asuma obligatia de a valida in platforma TomTix platile confirmate, prin schimbarea statusului

comenzii pentru care plata a fost confirmata din "In asteptare" in "Finalizata". Aceasta validare se face in sectiunea "Gestionare comenzi" www.TomTix.ro/gestioneaza_comenzi.. Organizatorul este singurul responsabil pentru verificarea și validarea platilor te tip PD și este de acord și cunoaste ca TomTix va emite și livra biletul/voucherul numai dupa ce o comanda a fost validata (are status Finalizata) și va anula biletul/vocherul daca o comanda va fi stearsa sau statusul ei va fi schimbat din "Finalizata" in orice alt status. Control Plus F5 nu este responsabil și nu are nici o obligatie nici fata de Organizator și nici fata de Cumparator de a efectua verificari, validari, confirmari, informari sau restituiri cu privire la statusul și gestionarea comenzilor. Organizatorul este singurul responsabil și va actiona in cunostinta de cauza și la libera lui discretie pentru gestionarea comenzilor

(b) Relatie interdependenta (Cumparator - Procesator - Organizator – Control Plus F5)

Cumparatorii relizeaza plata online, cu cardul de credit iar Organizatorii colecteaza banii de la cumparatori prin intermediul unui procesator de carduri. Aceasta modalitate presupune deschiderea unui cont de comerciant al Organizatorului la unul dintre procesatorii care opereaza pe platforma TomTix

Organizatorii vor colecta toți banii direct de la cumpărători iar procesatorul va retine și vira automat sumele datorate catre Control Plus F5. (comisioanele și toate taxele aferente Serviciului)

Platile

Prin înregistrarea și folosirea opțiunea DD, Organizatorul este de acord cu:

(i) plata catre Control Plus F5 a comisioanelor și a tuturor taxelor aferente Serviciului, care se bazează pe numărul de bilete vândute și / sau valoarea biletelor, și care sunt descrise în detaliu in sectiunea www.TomTix.ro/cat_costa, precum și orice alte taxe și impuneri de orice fel plătite catre TomTix în legătură cu furnizarea de servicii ( colectiv, " taxe de servicii " ). Plățile vor fi datorate și plătibile la primirea facturii fiscale pentru aceste taxe;

(ii) acceptarea responsabilitatii pentru realizarea restituirilor catre Cumparatori. Control Plus F5 nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru: /și Organizatorul este de acord să despăgubească integral Control Plus F5 și filialele sale pentru: restituiri, erori în emiterea restituirilor, sau lipsa de restituiri în legătură cu utilizarea opțiunii DD.

Facturile de taxe de servicii sunt trimise lunar pentru serviciile efectuate în luna precedentă.

În cazul în care Organizatorul intarzie plata catre Control Plus F5 a oricarei sume datorată în temeiul prezentului TOS, suma este purtătoare de dobândă calculată de la data scadenței până la plata integrală la o rată egală cu rata dobanzii de politica monetara comunicata de BNR. În cazul în care exista sumele datorate de către Organizator conform TOS sau în alt mod, Control Plus F5 poate, fără a i se limita alte drepturi și remedii:

(i) sa deduca aceste sume din soldul restant al Organizatorului, indiferent dacă este pentru evenimentul in cauza, sau pentru orice alt eveniment listat de Organizator prin intermediul Serviciului

și / sau

(ii) trimite Organizatorului o factură pentru aceste sume daca soldul Organizatorului este insuficientă pentru a acoperi aceste costuri, în care caz, Organizatorul va plăti catre Control Plus F5 sumele facturate în termen de treizeci ( 30 ) de zile de la data facturii. Dacă plata sumelor datorate nu este făcuta de către Organizator, Control Plus F5 isi rezerva dreptul, la discreția sa și fără a limita alte drepturi și remedii ale sale, de a rezilia înregistrarea Organizatorului pentru servicii (inclusiv orice și toate conturile pe care Organizatorul le poate avea) și să anuleze toate celelalte evenimente create și listate de către Organizator

(2) Decontarea prin Control Plus F5 - Procesarea cardurilor de credit prin contul de comerciant TomTix (DMS).

Când un organizator alege să utilizeze optiunea DMS colectarea taxelor de înregistrare la evenimente se realizeaza prin unul din conturile de comerciant TomTix iar decontarea sumelor se face intre Control Plus F5 și Organizator. Control Plus F5 va colecta de la cumpărători toate taxele de înregistrare la eveniment în numele organizatorului, va deduce din pretul biletelor/voucherelor vandute toate taxele pentru utilizarea Serviciului, iar apoi va transfera restul catre Organizator în termen de cinci ( 5 ) zile lucrătoare de la data încheierii evenimentului (prin transfer electronic de fonduri în contul pe care Organizatorul l-a desemnat exact pe site), cu condiția și sub rezerva ca Control Plus F5 are dreptul de a retine fonduri

(i) în orice moment in care Control Plus F5 constata a fi necesare pentru prelucrarea și soluționarea tuturor restituirilor, sumelor în litigiu, reclamațiile clienților, acuzațiile de fraudă, precum și alte discrepanțe și

(ii) în alt mod permis în temeiul prezentului TOS.

Control Plus F5, la discreția sa, poate decide să avanseze o parte din sumele colectate in numele Organizatorului înaintea perioadei prevăzuta mai sus. Organizatorul este de acord că toate sumele colectate pentru un anumit eveniment revin către Organizator doar in urma desfasurarii evenimentului și toate sumele colectate în cele din urmă vor fi platite net prin deducerea comisioanelor și a taxelor de utilizare a Serviciului, restituiri, sume contestate, chargeback și alte deduceri, fie ca urmare a reclamațiile clienților, acuzații de fraudă, discrepanțele legate sau în alt mod. Plățile pentru orice eveniment anulat nu vor fi efectuate catre Organizator. În cazul în care plățile au fost deja efectuate de către Control Plus F5 Organizatorului unui eveniment anulat, Organizatorul va rambursa imediat la Control Plus F5 toate aceste plăți. Toate vânzările, comisioanele, taxele, și fondurile sunt plătite în RON, sau alte valute acceptate de Control Plus F5. Dacă Organizatorul decide să listeze pretul biletelor într-o valută acceptată de Control Plus F5, se vor colecta și transfera fondurile în valută străină aleasă de către Organizator

Sub optiunea de plata DMS, pe langa comisioane, Control Plus F5 va retine de la Organizator și taxa de procesare a cardurilor de credit aferenta procesatorului de carduri a carei valoare o puteti vizualiza la alegerea procesatorului in sectiunea www.TomTix.ro\sistem_de_plata.

Servicii optionale și taxele aferente.

Donații : Organizatorul poate utiliza optiunea "Donații" pentru a solicita donații opționale de la Cumpărătorii de bilete la momentul cumpararii. Prin activarea acestei funcții Organizatorul autorizeaza Control Plus F5 pentru a colecta donații opționale în numele lui. Prin această autorizare, Control Plus F5 va reține de la Organizator doar taxa de procesare a cardurilor aferenta procesatorului conform valorilor afisate la alegerea procesatorului in sectiunea www.TomTix.ro\sistem_de_plata. Control Plus F5 va deduce comisionul procesatorului din suma totală donata, înainte de a transfera sumele donate la Organizator. Decontarile pentru donatii vor fi emise pe acelasi program ca și vânzarea de bilete/vouchere.

9.Drepturi și obligatii Control Plus F5

9.1. Control Plus F5 va asigura respectarea confidentialitatii tuturor informatiilor puse, prin intermediul Serviciului, la dispozitia Organizatorului, dar nu va fi, in nici intr-un caz, raspunzator pentru respectarea vreunei obligatii de confidentialitate in ceea ce priveste informatiile pe care Organizatorul le-a dezvaluit tertilor. De asemenea, Control Plus F5 nu raspunde pentru securitatea comunicatiilor și pentru integritatea informatiilor ce tranziteaza reteaua Internet.

9.2. Control Plus F5 isi rezerva dreptul de a stearge sau de a modifica orice informatie pe care Organizatorul a introdus-o in paginile Serviciului și care ar putea cauza functionarea necorespunzatoare a Serviciului.

9.3. Prin acceptarea termenilor și conditiilor de furnizare a Serviciului, Organizatorul recunoaste explicit și expres dreptul Control Plus F5 de a prelucra, in scopul asigurarii functionarii Serviciului, informatiile personale pe care le pune la dispozitie Organizatorul. Prin prelucrare se intelege folosirea, stocarea, afisarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea si/sau distribuirea informatiilor mai multor servere locale si/sau internationale.

9.4. Control Plus F5 nu va fi raspunzator pentru urmatoarele: (1) erori generate de software, caderi de retea, alterarea si/sau de-securizarea informatiilor care tranziteaza alte sisteme decat cele ale Control Plus F5 sau datorate caderii retelei oricarui alt tert; (2) folosirea frauduloasa a retelei de catre Organizator, conform celor descrise la art. 10.21 mai jos.

9.5. Control Plus F5 va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea acestui Serviciu de catre Organizator in conditii de maxima securitate și confidentialitate.

9.6. Orice optiune a Organizatorului, va fi acceptata de catre Control Plus F5 doar daca sunt indeplinite conditiile de securitate ale folosirii Serviciului, respectiv accesarea acestuia cu numele de utlizator și parola corespunzatoare.

9.7. Control Plus F5 poate decide oricand suspendarea furnizarii, modificarea sau intreruperea furnizarii Serviciului cu efect imediat și fara un anunt prealabil, in scopul efectuarii unor reparatii sau lucrari de intretinere sau in scopul imbunatatirii performantelor Serviciului sau pentru un alt motiv, oricare ar fi acesta.

9.8. In caz de folosire abuziva sau neautorizata a acestui Serviciu, Control Plus F5 isi rezerva dreptul de a limita, suspenda sau anula fara preavizare accesul Organizatorului la Serviciu.

9.9. Control Plus F5 are obligatia sa ia masuri pentru mentinerea functionala a platformei TomTix.ro și pentru rezolvarea erorilor aparute in functionarea platformei.

9.10. Sa raspunda la orice solicitari sau probleme de natura tehnica semnalate de catre Organizator.

9.11. Sa optimizeze platforma ori de cate ori va considera necesar acest lucru.

9.12. Sa modifice Lista de Evenimente

9.13. Control Plus F5 își rezervă dreptul de a șterge orice eveniment listat pe site-ul TomTix în orice moment, în orice circumstante, și pentru orice motiv intemeiat.

10.Drepturi și obligatii ale Organizatorului

DREPTURI

10.1. Sa creeze pagini de evenimente și sa puna in vanzare bilete/vouhere prin publicarea acestor pagini

10.2. Sa suspende publicarea evenimentelor cu notificarea Cumparatorilor și Control Plus F5

10.3. Sa promoveze evenimentul prin intermediul sistemului de mesagerie interna TomTix.

10.4. Organizatorul, la discretia sa, determină teremnii evenimentului precum prețul biletelor, disponibilitatea, politica de restituiri individuale în cazul în care un eveniment nu a fost anulat, configurarea salii și a locurilor.

10.5. Biletele pot fi vândute exclusiv prin TomTix sau în combinație cu alte sisteme de ticketing.

10.6. Control Plus F5 nu exercită nici un control sau autoritate asupra Organizatorului, sau a termenilor evenimentului:prețurile biletelor, disponibilitatea, configurarea locatiei, restituiri individuale

10.7. Sa opteze pentru transferarea partiala sau totala a Taxei de utilizare a Serviciului catre Cumparator

10.8. Organizatorul are dreptul de a crea, in limitele permise de catre Serviciu, conturi de utilizator al Serviciului, in scopul de a realiza o organizare interna a utilizarii serviciilor. Organizatorul are dreptul de a administra conturile mentionate, stabilind drepturi de acces la Serviciu pentru utilizatori. In toate cazurile, indiferent de modul de administrare interna stabilit de catre Organizator, acesta ramane unic raspunzator pentru utilizarea Serviciului de catre utilizatorii carora le-a dat drepturi de acces la Serviciu.

OBLIGATII

10.9. Sa respecte toate prevederile legale in vigoare, în caz contrar fiind singur răspunzător pentru actele sau faptele, acțiunile sau inacțiunile sale care rezultă din încălcarea unor prevederi legale sau sunt cauzatoare de prejudicii

10.10. Sa nu aduca prejudicii de imagine si/sau sa lezeze interesele Control Plus F5, Utilizatorilor TomTix sau oricaror terti, prin orice actiuni intreprinse sau forme de comunicare folosite.

10.11. Sa raspunda singur și integral pentru continutul siteului web detinut/administrat, Control Plus F5 nefacand o evaluare a continutului site-ului web detinut/administrat de Organizator

10.12. Sa detina dreptul de vanzare a biletelot/voucherelor promovate prin platforma TomTix.ro, declarand și garantand ca detine toate aprobarile și autorizatiile cerute de lege pentru derularea activitatii sale comerciale, Control Plus F5 neavand nici o raspundere in acest sens.

10.13. Sa garanteze ca informatiile furnizate catre Control Plus F5 privind datele companiei și ale site-urilor operate sunt corecte, complete și ca acestea corespund intocmai realitatii.

10.14. Sa plateasca comisioanele la termen, conform contractului.

10.15. Sa garanteze ca detine drepturile de autor pentru creatia bannerelor, textelor, imaginilor, sunetelor etc., fiind singurul raspunzator pentru continutul mesajului, pentru incalcarea drepturilor de autor referitoare la texte, imagini, sunete și alte elemente ce sunt sau pot fi protejate de dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuala.

10.16. Sa nu promoveze catre Cumparatori sisteme proprii de vanzare

10.17. La primirea unei autorizații de plata pentru o comanda lansata de catre un Cumparator, TomTix generează un mesaj de confirmare și emite biletele/voucerele sub forma de coduri QR. Organizatorul are obligatia sa accepte necondiționat, sa onoreze, și să îndeplinească toate angajamentele in legatura cu biletele/voucherele care au fost confirmate de către Control Plus F5 prin intermediul Serviciului.

10.18. Impozitele reținut la sursă: Organizatorul este singurul responsabil pentru a determina dacă este cazul și care taxe se aplica utilizării de Serviciului: taxa pe spectacole, pe valoarea adăugată, accize și taxe, alte drepturi, prelevări și taxe ( colectiv, "taxe " ) și pentru colectarea, raportarea și achitarea sumelor corecte a tuturor acestor impozite către autorități. Chiar dacă TomTix vă oferă instrumente care vă ajuta în acest sens nu, garantează că aceste instrumente vor satisface toate cerințele fiscale care pot fi aplicate in cazul fiecarui Organizator. TomTix ofera consiliere juridică sau fiscală, așa că vă rugăm să verificați cu consilierii fiscali proprii orice taxe aplicabile. În cazul în care o autoritate guvernamentală impune plata de catre Control Plus F5 a oricarei taxe care poate fi atribuite utilizării de către Organizator a Serviciului, acesta este de acord să ramburseze și să despăgubeasca Control Plus F5 pentru astfel de taxe și toate costurile și cheltuielile aferente acestora.

10.19. În cazul în care un eveniment publicat este amânat pentru o dată ulterioară, este responsabilitatea Organizatorului de a actualiza aceasta modificare in platforma TomTix. Într-un astfel de caz, Organizatorul este obligat să accepte biletele deja emise pentru data initiala.

10.20. Prin acceptarea acestui Contract, Organizatorul se angajeaza ca va folosi Serviciul potrivit destinatiei și functiunilor acestuia. Organizatorul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor de acces la Serviciu, fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informatii de acces catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.

10.21. Organizatorul este de acord sa nu foloseasca Serviciul in nicio actiune frauduloasa, ilegala, deranjanta sau intr-un scop abuziv sau in orice mod prin care ar putea aduce daune sau crea elemente de risc asupra institutiei, reputatiei, angajatilor, si/sau proprietatilor Control Plus F5, sau unor terti, persoane fizice si/sau juridice.

10.22. Organizatorul este unicul responsabil și raspunzator pentru utilizarea Serviciului și pentru orice consecinta produsa ca urmare a utilizarii serviciului, prin accesul cu nume de utilizator și parola proprii, chiar și in situatia in care Serviciul nu este folosit de catre Organizator, ci de o alta persoana folosind numele de utilizator și parola atribuite Organizatorului, daca a intrat in posesia acestor date ca urmare a intentiei, neglijentei sau imprudentei Organizatorului.

10.23. Organizatorul trebuie sa completeze in cadrul procesului de inregistrare informatii complete, corecte și de actualitate. Ca urmare a modificarii acestor date, in cursul procesului de inregistrare sau ulterior in cadrul procesului de administrare a profilului personal, va prevala și va fi valabila ultima modificare a datelor.

10.24. Organizatorul trebuie sa pastreze confidentialitatea numelui de utilizator și a parolei asociate și se angajeaza ca va notifica imediat Control Plus F5 daca orice terta parte neautorizata, identificata sau neidentificata, le utilizeaza sau acceseaza Serviciul prin intermediul acestora, sau a devenit in masura sa o faca.

10.25. Organizatorul se obliga sa nu lase nesupravegheat calculatorul dupa introducerea datelor de acces, astfel incat nici o alta persoana neautorizata sa nu poata folosi serviciul in numele Organizatorului. Inainte de a pleca de langa punctul de lucru, Organizatorul trebuie sa se deconecteze de la Serviciu.

10.26. Organizatorul garanteaza ca este utilizatorul legal al serviciilor TomTix și ca este autorizat legal pentru a folosi orice nume sau marca de comert și ca utilizarea oricarui nume sau marci de comert nu incalca dreptul unui tert.

10.27. Organizatorului ii este interzisa utilizarea ca nume de utilizator a oricarui sir de caractere care incepe, se termina sau cuprinde un sir de caractere ce reprezinta o denumire, firma sau marca inregistrata sau o parte semnificativa și sugestiva dintr-o denumire, firma sau marca inregistrata, care poate crea o confuzie sau asociere cu o denumire, firma sau marca inregistrata. Control Plus F5 isi rezerva dreptul de a sterge, modifica sau inlocui oricand un cont care are asociat un nume de utilizator ce incalca interdictia mentionata mai sus, cu avertizarea corespunzatoare a Organizatorului.

10.28. Organizatorul este de acord ca Control Plus F5 nu poate garanta ca orice nume de utilizator solicitat in procesul de inregistrare in Serviciu va fi disponibil sau aprobat spre utilizare.

10.29. Organizatorul trebuie sa se asigure ca orice instructiune sau operatiune pe care o realizeaza in cadrul Serviciului este corecta și completa, in caz contrar Control Plus F5 nefiind raspunzator pentru erorile aparute.

10.30. Organizatorul autorizeaza Control Plus F5 sa actioneze pe baza instructiunilor pe care el le transmite prin accesarea Serviciului cu numele de utilizator și parola corespunzatoare, chiar daca aceste instructiuni contrazic alte instructiuni anterioare.

10.31. Organizatorul intelege și este de acord ca realizarea unei operatii nu este imediat consecutiva transmiterii instructiunii. Astfel, Organizatorul ia act de faptul ca pentru unele tranzactii sunt supuse moderarii de catre personalul TomTix și este necesar mai mult timp, iar anumite instructiuni pot fi procesate doar in timpul programului de lucru (de luni pana vineri, intre orele 9:00 și 18:00), chiar daca Servicul poate fi accesat și in afara acestui interval.

10.32. Organizatorul este responsabil pentru toate erorile care conduc la pierderi materiale, daca el a actionat cu intentie, neglijenta sau imprudenta, cum ar fi prin facilitarea tranzactiilor neautorizate sau prin tentative frauduloase. Pentru acest motiv, Organizatorul trebuie sa isi insuseasca și sa respecte clauzele de securitate a accesului continute in acest Contract

10.33. Prezentul Contract poate fi tiparit fara nici o ingradire, pentru lecturare, intr-o forma needitabila și poate fi gasit in permanenta la adresa de internet asociata Serviciului. Versiunea tiparita nu poate prevala fata de versiunea electronica aflata pe site-ul de Internet mentionat mai sus, și nu poate fi utilizata ca mijloc de proba a termenilor și conditiilor pe care le contine.

10.34. Organizatorul poate avea access la Serviciu 24h/zi, 7 zile/saptamana, cu exceptia perioadelor in care se efectueaza lucrari de intretinere si/sau reparatii. Accesul poate fi limitat ca viteza in orele de utilizare maxima, datorita capacitatii limitate de procesare a sistemului informatic pe care ruleaza Serviciul. Organizatorul ia act de faptul ca mai multi Organizatori conectati simultan la Serviciu pot determina scaderea vitezei de raspuns a Serviciului.

10.35. Organizatorul va furniza pe parcursul utilizarii Serviciului orice date rezonabile solicitate de catre Control Plus F5, incluzand dar fara a se limita la nume și prenume reprezentant, firma, adresa, cod numeric personal, cod fiscal, numar de telefon, varsta, detalii despre plata. Organizatorul se obliga sa actualizeze de indata in platforma TomTix orice modificare privind datele de identificare. Aceste modificari devin opozabile Control Plus F5 de la data autentificarii in conditii care asigura autenticitatea și integritatea acestora. In caz contrar Control Plus F5 nu isi asuma raspunderea pentru inadvertentele generate de inexactitatea datelor neactualizate de Organizator.

11.Securitatea sistemului

Serviciul ce formeaza obiectul acestui contract este furnizat prin intermediul unui sistem informatic cu acces restrictionat. Orice accesare a sistemului, prin folosirea unui nume de utilizator (identificator) și a unei parole care nu au fost alocate celui care incearca sa acceseze sistemul, in considerarea identitatii sale și a calitatii de Organizatori al serviciilor TomTix, sau de Administrator, sau accesarea sistemului in orice alt mod, prin inlaturarea neautorizata a restrictiilor de acces, precum și utilizarea sistemului cu depasirea limitelor autorizarii constituie infractiune și se pedepseste conform legii romane privind combaterea criminalitatii informatice.

Continuarea procedurii de acces este considerata ca o intelegere neechivoca, din partea persoanei care incearca accesarea, a avertismentului de mai sus și a consecintelor nerespectarii acestuia.

Organizatorii sunt de acord ca TomTix nu poate controla și nu ofera nici un fel de sugestii, garantii sau conditii privind securitatea sau continutul informatiilor care trec prin reteaua sa de comunicatii și prin Internet sau prin Serviciu.

Organizatorul ia la cunostinta ca serviciile sunt disponibile prin Internet și desi TomTix desfasoara toate diligentele necesare pentru a mentine securitatea informatiilor, nu poate garanta ca informatia pe care el o primeste sau o trimite folosind Serviciul va fi permanent in siguranta.

12.Raspunderea

12.1. Organizatorul va raspunde pentru orice daune, directe sau indirecte, prevazute sau neprevazute la incheierea acestui Contract, aduse Control Plus F5 din cauza intentiei, neglijentei sau imprudentei Organizatorului, folosirii frauduloase a Serviciului, nerespectarii obligatiilor contractuale sau a savarsirii altor fapte ilicite.

12.2. Recunoscând caracterul global al internetului, Organizatorul este de acord să respecte toate normele locale privind comportamentul on-line și de conținut acceptabil, toate legile și reglementările (externe și interne), care se aplică în ceea ce privește transmiterea și prelucrarea datelor.

12.3. Control Plus F5 nu poate fi facut raspunzator, in nici intr-un caz, pentru daunele, directe sau indirecte, cauzate Organizatorului de nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a Serviciului.

13.Durata Contractului

Contractul dureaza pana la incetarea sa, intr-una din situatiile precizate mai jos.

13.1. Incetarea Contractului. Efectele incetarii Contractului

13.1.1. Oricare dintre parti are dreptul de a inceta prezentul Contract.

13.1.2. Control Plus F5 poate considera reziliat de drept și fara anunt prealabil sau alte formalitati prezentul Contract in urmatoarele cazuri:

(1) Organizator nu-si respecta la termen obligatia de plata a sumelor datorate;

(2) falimentul sau inceperea procedurii de lichidare impotriva Organizatorului;

(3) Organizatorul a cedat unui tert Serviciul sau alte informatii confidentiale furnizate de Control Plus F5;

(4) Organizatorul foloseste Serviciul in mod abuziv, dupa cum este stipulat la art. 10.20;

(5) Organizatorul nu isi respecta celelalte obligatii ce-i revin prin prezentul Contract.

11.1.1.Organizatorul poate considera reziliat de drept și fara anunt prealabil sau alte formalitati prezentul Contract prin anularea contului și renuntarea la utilizarea Serviciului furnizat de TomTix

Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

14.Conexiunea la alte Retele sau Terte Parti

Serviciul sau terte parti pot furniza, link-uri către alte site-uri sau resurse de pe Internet. Deoarece TomTix nu are nici un control asupra acestor site-uri și resurse, Organizatorul ia la cunostinta și este de acord că TomTix nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri sau resurse, și nu garanteaza și nu este responsabil sau raspunzator pentru orice continut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse. Mai mult, recunoaste și este de acord ca TomTix nu va fi responsabil sau raspunzator pentru orice paguba sau pierdere cauzata sau presupusa a fi fost cauzata de sau in legatura cu orice utilizarea, sau increderea in orice astfel de conținut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale disponibile pe sau prin orice astfel de site-uri web sau resurse.

15. Renuntarea la garantii

Serviciul este furnizat "CA ATARE" ȘI " AȘA CUM ESTE DISPONIBIL ". TomTix DECLINĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE DE ORICE FEL, explicita sau implicita. Control Plus F5 NU GARANTEAZA ca:

(i)Serviciile vor atinge cerintele Organizatorului;

(ii)Serviciile vor fi neintrerupte, la timp, sigur, sau fara erori;

(iii) Calitatea, siguranța sau legalitatea oricarui continut, produse, servicii, informații sau alte materiale cumparate sau obtinute, sau evenimentele accesate, prin intermediul Serviciului sau Serviciul înșiși (sau orice parte a acestuia), va satisface așteptările Utilizatorului

(iv) orice erori ale serviciului vor fi corectate.

Control Plus F5 nu este responsabil și nu va avea nicio răspundere pentru conținutul, produsele, serviciile, acțiunile sau inacțiunile oricarui utilizator, Cumpărător, non - organizator, Organizator sau terț înainte, în timpul și / sau după un eveniment.

Organizatorul recunoaste ca TomTix nu are control asupra și nu garanteazăcalitatea, siguranța sau legalitatea evenimentelor publicate, identitatea sau acuratețea conținutului utilizatorilor (cumparatori, alti non - organizatorilor sau organizatori), sau capacitatea oricarui Utiulizator (Cumparator, alt non -organizator sau Organizator ) de a efectua sau finaliza o tranzacție. Fără a aduce atingere celor de mai sus, daca se raporteaza o abatere a unui Utilizator ( Cumparator, alt non- Organizator sau Organizator) în legătură cu Site-ul sau orice Serviciul oferit, TomTix la discretia sa, poate investiga cererea și poate lua măsurile necesare.

16. Limitarea raspunderii

Control Plus F5 NU VA FI RESPONSABIL sub nici o formă și sub nicio teorie legala cu privire la Serviciul sau orice alt subiect al TOS pentru:

(i) orice daune directe sau indirecte, accidentale, speciale, care rezulta ca o consecinta, inclusiv dar nu se limiteaza la: pierdrea de profit, atingerea reputatiei, alte pierderi intangibile (chiar daca Control Plus F5 a fost informat in legatura cu posibilitatea producerii acestor daune)

(ii) costul procurarii de servicii inlocuitoare,

(iii) orice aspecte în afara controlului rezonabil al Control Plus F5. Aceasta nu va avea nici o responsabilitate cu privire la orice continut apartinand Utilizatorilor Serviciului. În plus, Control Plus F5 nu este afiliat/asociat și nu are raporturi de muncă cu, orice furnizor de servicii utilizate în combinație cu Serviciul (inclusiv, dar fara a se limita la procesatori de carduri, banci, Organizatori, promoteri) și Control Plus F5 nu are nicio responsabilitate pentru, și prin prezentul este limitata orice răspundere asociată cu, actele sau omisiunile oricarui furnizaor sau tert.

17.Absolvire.

Având în vedere Liicenta de accesare și utilizare a Serviciului, sunteti de acord sa eliberati Control Plus F5 și afiliații săi, responsabilii, directorii, agentii, co - branderi, alți parteneri și angajații de toate pagubele ( fie directe, indirecte, incidente, subsecvente sau de altă natură), pierderile, răspunderile, costurile și cheltuielile de orice fel și natură, cunoscute și necunoscute, rezultate din sau in legatura cu disputele dintre dvs. și terți ( inclusiv alti Onizatori, Cumparatori, și alti non- organizatori) în legătură cu Serviciul, accesul și utilizarea Serviciului, site-ul sau aplicatiile TomTix

18.Forta Majora

Forta majora inlatura raspunderea civila a partii care o invoca. Forta majora va fi considerata ca fiind un eveniment imprevizibil și insurmontabil pentru una din parti și aparut dupa acceptarea Contractului. Un astfel de eveniment poate fi, de exemplu: razboi, actiuni umane violente, exproprierea, intreruperea alimentarii cu energie, conflict de munca, incendiu, furtuna sau alte fenomene, defectarea cablurilor/ antenelor /altor echipamente de catre un tert etc. Forta majora și imposibilitatea de executarea a obligatiei asociata acesteia duce, dupa caz, la suspendarea sau la stingerea obligatiei.

19.Evenimente interzise

Control Plus F5 isi rezerva dreptul de a refuza publicarea evenimentelor ilegale, a celor care folosesc dresura de animale in specatacole sau orice alta forma de cruzime fata de animle, precum si cele depre care Control Plus F5 considera ca ii aduc un prejudiciu de imagine.

20.Modificari

Control Plus F5 isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Contract. Folosirea in continuare a Serviciului reprezinta acceptarea tuturor modificarilor aduse acestui Contract.

21.Prevederi finale

20.1. Orice neintelegere in legatura cu executarea prezentului Contract va fi rezolvata mai intaipe cale amiabila intre parti.

20.2. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, litigiul va fi solutionat de instantele judecatoresti din municipiul Bucuresti. Legea romana guverneaza toate raporturile juridice nascute, modificate sau stinse in temeiul prezentului contract.

20.3. Prevederile acestui contract sunt considerate ca acceptate integral și neconditionat de catre Organizator odata cu accesarea Serviciului.