TomTix.ro TomTix.ro

TERMENI ȘI CONDIȚII


Pentru cumpărători | Pentru organizatoriPrezentul document descrie Termenii și Condițiile ("Contractul") de furnizare și utilizare a serviciilor disponibile prin intermediul platformei TomTix.ro ("Serviciul").


Componentele Serviciului includ, dar nu se limiteaza la, aplicatia software TomTix pentru dispozitive mobile si/sau desktop, site-ul web www.TomTix.ro (TomTix.ro), aplicatiile mobile de scanare TomTixScan IOS și Android, aplicatiile mobile TomTix – IOS și Android, interfetele API puse la dispozitie de platforma și Control Plus F5.


Termenii și condițiile de mai jos (denumite în continuare și "Contractul") au valoare contractuala între Control Plus F5 SRL și Utilizator


CONTRACTUL PREZENTAT MAI JOS SE INCHEIE INTRE DVS. (UTILIZATOR PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA) SI Control Plus F5 SRL, SI REGLEMENTEAZA MODUL IN CARE UTILIZATI SERVICIUL. PRIN UTILIZAREA SITEULUI SI A SERVICIULUI VA EXPRIMATI ACORDUL EXPLICT SI DECLARATI CA ATI CITTI SI ATI INTELELES PE DEPLIN CONTINUTUL. IN CAZUL IN CARE NU SUNTETI DE ACORD CU ACESTI TERMENI SI CONDITII VA RUGAM SA NU UTILIZATI SERVICIUL SI SA PARASITI ACEST SITE.


In cazul in care sunteti minor cu varsta sub 14 ani, acceptarea se face pentru dumneavoastra de catre reprezentantul legal. In cazul in care sunteti minor cu varsta intre 14 și 18 ani, acceptarea Termenilor și Condițiilor se face cu acordul ocrotitorului legal


Definitii:

In acceptiunea prezentului contract prin urmatorii termeni se intelege:

Organizator: persoana fizica sau juridica care organizeaza evenimente (muzicale, culturale, artistice, sportive, conferinte, expozitii,etc.) la care accesul se face pe baza de bilet sau abonament sau persoana fizica sau juridica care pne in vanzare cupoane cu diverse valori (vouchere);

Cumparator: persoana fizica sau juridica care isi exprima intentia de a achizitiona bilet(e) pentru a avea acces la evenimentele publicate de Organizatori sau cupoane valorice pentru a le folosi conform specificatiilor organizatorului;

Utilizator: orice persoana fizica sau juridica care este titularul unuia sau mai multor conturi pe platforma www.TomTix.ro aflata in proprietatea și administrarea Control Plus F5 SRL. Utilizatorii pot fi:

- Organizatori,

- Cumparatori

- Alti non-organizatori

Serviciu: accesul pe platorma TomTix și posibilitatea de achizitionare și utilizare a biletelor și vouchere mobile comercializate prin intermediul platformei și aplicatiilor TomTix.

Eveniment: manifestare muzicala, culturala, sportiva, artistica, conferinta, expozitie etc. deschisa publicului, organizata in scopuri de relaxare, divertismant, agrement, culturale, stiintifice, la care accesul se face pe baza de bilet sau abonament.

Bilet/voucher mobil: cod alfanumeric unic transpus in format grafic (cod de bare/ QR) livrat și stocat in format electronic și care ii asigura detinatorului accesul la evenimentul sau la serviciile descrise de Organizator.

Comision: reprezinta tariful perceput de Control Plus F5 de la Organizator in schibul vanzarii biletelor la evenimentele/voucherele acestuia prin intermediul platformei www.TomTix.ro. Comisionul poate fi diferit de la un eveniment la altul și poate fi procentual, fix sau mixt (%+ suma fixa).

Taxa de utilizare a Serviciului: reprezinta tariful perceput de Control Plus F5 de la Cumparator in schibul cumpararii și livrarii biletelor la evenimente/voucerelor prin intermediul platformei www.TomTix.ro. Service Fee-ul poate fi diferit de la un eveniment la altul și poate fi procentual, fix sau mixt (%+ suma fixa).

Licență

Sub rezerva Termenilor și Condițiilor acceptate explicit prin utilizarea Serviciului și acordul dat la crearea contului și respectarea de către dumneavoastră a acestora, suntem de acord sa vă oferim acces la utilizarea site-ului. Accesul și utilizarea siteului sunt gratuite dar TomTix va percepe taxe de la cumpărători și/sau vânzători pentru serviciul de ticketing și livrare al biletelor mobile

Accesul dvs. la site este furnizat în conformitate cu licența gratuită, limitata, non-exclusiva, și revocabila oferite de catre Control Plus F5.

1. Partile și obiectul contractului

1.1 Partile:

Control Plus F5 SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Cetatea De Balta 112-116, Sc A, Ap 3., Sector 6, inregistrata Ia Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/3944/2015, avand cod fiscal 34311036, cont RO28INGB0000999904909189, ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti;

Utilizatorul - prin Utilizator se intelege orice persoana fizica sau juridica (Organizator sau Cumparator) care este titularul unuia sau mai multor conturi pe platforma TomTix aflata in proprietatea și administrarea Control Plus F5 SRL.

1.2. Termenii și Condițiile (denumite in continuare și "Contractul") de mai jos au valoare contractuala intre Control Plus F5 SRL (numita in continuare "Control Plus F5") și Utilizator.

1.3. Obiectul prezentului Contract il constituie furnizarea, de catre Control Plus F5, catre Utilizator, a serviciului "TomTix", denumit in continuare "Serviciul", in condițiile de mai jos.

In calitate de operator al site-ului www.TomTix.ro, Control Plus F5 S.R.L. da posibilitatea Utilizatorilor:

- Organizatori: sa defineasca evenimente, sa puna in vanzare bilete și sa realizeze management accesul la aceste evenimente pe baza codurilor electronice unice de acces, furnizate de sistemul TomTix și a aplicatiei mobile TomTixAcces de validare a codurilor de acces;

- Cumparatori: sa cumpere și sa primeasca pe mail bilete de acces la evenimentele definite de Organizatori sub forma unor coduri electronice unice

Pentru aceste servicii Control Plus F5 S.R.L. incaseaza un Comision de la Organizator si/sau o Taxa de utilizare a Serviciului de la Cumparator, fie in suma fixa, fie calculat procentual din valoarea fiecarei comenzi efectuate pe platforma www.TomTix.ro; sau mixt.

1.4. Reprezentantii legali ai Utilizatorului persoana juridica au obligatia de a asigura utilizarea Serviciului prin intermediul unui Administrator care va fi imputernicit de catre acestia pentru a reprezenta Utilizatorul in toate operatiile derulate cu Control Plus F5 prin intermediul Serviciului. Utilizatorul va fi considerat in mod automat și pe deplin angajat și va raspunde in intregime pentru modul de utilizare a Serviciului de catre Administrator. In continuare, toate referirile la Utilizator se vor considera ca fiind facute și cu privire la Administrator, daca privesc aspecte de operare și utilizare a Serviciului iar Utilizatorul este o persoana juridica.

1.5. Control Plus F5 va furniza Serviciul prin punerea acestuia la dispozitia Utilizatorului la adresa de internet www.TomTix.ro

1.6. Control Plus F5 nu va acţiona ca distribuitor al Organizatorului ci se limitează exclusiv la prestarea Serviciului în condiţiile prezentului Contract, iar contractele intre Cumparatori și Organizatori se încheie exclusiv între acestia şi nu creează nicio obligaţie în sarcina Control Plus F5 cu excepţia celor expres prevăzute în prezentul contract sau care se nasc în sarcina Control Plus F5 ca urmare a aplicării prevederilor legale în vigoare.

2. Descrierea Serviciului

2.1. Serviciul ofera Cumparatorului posibilitatea de a:

- cumpara bilete/vouchere mobile puse in vanzare de catre Organizatori la evenimentele definite și publicate

- accesa informatii și statistici referitoare la cumparaturile facute prin intermediul Serviciului, care includ dar nu se rezuma la informatii despre Cumparator și Organizator sau vizualizarea balantei contului.

2.2. Accesul la Serviciu este conditionat de inregistrarea prealabila și se face numai prin intermediul unui nume de utilizator și al unei parole unice atribuite Cumparatorului in cadrul procesului de inregistrare pentru utilizarea Serviciului. Cumparatorul intelege și este de acord, in mod explicit, ca Control Plus F5 poate refuza cererea de inregistrare in situatiile in care se constata ca Utilizatorul a furnizat infomatii neconforme cu realitatea sau foloseste serviciile intr-un mod neconform cu uzantele normale.

Cumparatorul va avea acces la Serviciu numai dupa acceptarea prealabila, integrala și neconditionata, a Termenilor și Condițiilor continute in acest Contract și dupa introducerea corecta a tuturor datelor necesare pentru inregistrarea corecta in cadrul Serviciului. Accesul la Serviciu se face numai prin intermediul unei conexiuni la Internet și prin utilizarea unui program de navigare pe Internet. Cerintele tehnice minime pentru o furnizare corespunzatoare a serviciului sunt un computer/device portabil care sa suporte și sa fie dotat cu o conexiune la Internet și cu un program de navigare de tipul Microsoft Internet Explorer. Platforma TomTix suporta versiunile actuale și anterioare majore ale Chrome, Firefox, Internet Explorer, și Safari. De fiecare dată când o nouă versiune este lansata, vom începe sa dezvoltam noua versiune și vom inceta dezvoltarea versiunii post anterioare.

Utilizatorul va fi singurul responsabil pentru furnizarea, menținerea și asigurarea compatibilității cu Site-ul, a tuturor componentelor hardware, software, electrice, și a altor cerinte fizice pentru utilizarea site-ului nostru, inclusiv, dar nu se limitat la, telecomunicații și conexiuni de acces la internet și link-uri, browsere Web sau alte echipamente, și de programe sau servicii necesare pentru a accesa și a folosi site-ul.

3. Furnizarea informatiilor personale

3.1. Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Control Plus F5 SRL. nu este responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea și confidentialitatea contului și parolei sale. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect datele companiei și alte informatii utile.

Acuratețea informațiilor

Utilizatorii oricarui dintre serviciile TomTix certifica faptul că toate informațiile furnizate sunt complete și corecte. TomTix va face toate eforturile pentru a valida informațiile de facturare pe care ni le furnizați. Cu toate acestea, dacă suntem în imposibilitatea de a face acest lucru, ne rezervăm dreptul de a anula evenimentele publice sau de a interzice utilizarea acestui site.

3.2. Drepturile și obligatiile asumate prin inregistrarea la prezentul site nu pot face obiectul transferului catre alte persoane. Daca se constata ca ele au fost transferate Organizatorul este de acord cu inchiderea automata a contului.

4. Securitatea datelor personale

4.1. Datele furnizate de catre Cumparatori sunt strict confidentiale. Control Plus F5 nu transmite aceste date unor terte persoane sau companii și se obliga sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre Cumparator Control Plus F5 și Organizator. Organizatorul unui eveniment la care un Cumparator a cumaparat bilete este considerat partener de afaceri (nu terta parte). Organizatorul va avea acces la datele de identificare ale Cumparatorului.

4.2. Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre Control Plus F5 pentru confirmarea comenzilor, informarea, marketink prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta, telefon, realizarea de rapoarte statistice etc.

4.3. Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii. Prezentul articol se completeaza cu dispozitiile Politicii de Confidentialitate.

4.4. Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

4.5. Prin folosirea Serviciului permiteti Control Plus F5 sa utilizeze numele, imaginea, asemănarea, interpretarea, aspectul, mișcările, și declarațiile în direct sau in orice înregistrate audio sau video, sau afișaj fotografic sau alte transmisii, expoziții, publicații sau reproduceri din sau la un eveniment (indiferent dacă sunt facute înainte, în timpul sau după un astfel de eveniment), pentru orice scop, în orice mod, în orice context acum cunoscut sau dezvoltate în viitor, fără o aprobare suplimentară prealabila, și fara niciun fel de compensare, a Utilizatorului sau a oricarei persoane care acționează în numele acestuia.

5. Copyright

Intregul continut al site-ului www.TomTix.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe și alte date - este proprietatea Control Plus F5 și a furnizorilor sai și este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuala și industriala. Folosirea fara acordul Control Plus F5 SRL a oricaror elemente enumerate mai sus și nu numai, se pedepseste conform legilor in vigoare.

6. Accesul la site

Control Plus F5 garanteaza Cumparatorilor acces limitat, in interes personal, pe acest site și nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Control Plus F5.

Cumparatorul, direct sau indirect, nu trebuie să închirieze, revinda, distribuie, foloseasca Serviciul în alte scopuri comerciale, și nu trebuie sa permita nimănui să faca aceste lucruri.

7. Taxa de utilizare a Serviciului

O taxă non-rambursabila de utilizare a Serviciului (taxa de emitere și / sau taxa de livrare) poate fi adăugată pentru fiecare bilet și / sau comanda. Prin achiziționarea biletelor/voucherelor, Cumpărătorul este de acord să plătească aceste taxe, și înțelege că acestea nu vor fi rambursate în nici un caz. Cumparatorul este responsabil pentru orice taxe de transport asociata cu livrarea biletelor mobile (inclusiv dar fara a se limiteaza la taxa de conectre la internet, la retelele mobile sau alte taxe asociate)

8. Politica de Restituire

Este responsabilitatea Organizatorului de a comunica Cumpărătorilor politica sa de rambursare și de a realiza restituiri catre cumparatori prin intermediul site-ului sau altfel. Toate comunicările sau disputele privind restituiri sunt între Cumpărător și Organizator. Control Plus F5 nu va fi responsabilă sau răspunzătoare în nici un fel pentru restituiri, erori în realizarea restituirilor, sau nerestituirea sumelor. Dacă doriți să solicitați o restituire în legătură cu un eveniment listat pe TomTix la care ati cumparat bilete, trebuie să contactați direct organizatorul care a pus in vanzare biletele.

Control Plus F5 nu este în măsură să ofere restituiri după ce un bilet a fost cumpărat. Cu toate acestea, poat fi admise restituiri atunci când un eveniment este anulat.

În cazul regretabil in care un eveniment este anulat, Organizatorul evenimentului va avea control asupra disponibilității rambursarii și / sau durată. Control Plus F5 nu va fi în măsură să realizeze restituiri până orice sold restant și/sau restituire nu sunt compensate de către Organizatorul evenimentului.

Rambursarea va avea valoarea nominală a biletului fără a include taxele de emitere și livrare (Service fee-ul) sau de tranzacție. Taxa de utilizare a serviciului (de emitere si/sau livrare) și taxele de tranzacția nu vor fi rambursate.

9. Termenii Serviciului (TOS)

9.1. Software-ul.

Dacă este permisa descărcarea sau utilizarea Software-ului în legătură cu Serviciul, Control Plus F5 prin prezenta acordă o licență personală, non-transferabil, non-sublicențiabila, revocabilă și neexclusivă pentru a utiliza software-ul exclusiv pentru uz intern, în legătură cu Serviciul, și numai în conformitate cu acesti TOS și instrucțiunile / direcții (dacă există) furnizate de TomTix în legătură cu Software-ul. În sensul prezentului TOS, "Software" înseamnă orice și tot software-ul care este disponibil pe sau prin intermediul site-ului sau altfel furnizate de către Control Plus F5, inclusiv, dar fara a se limita la aplicatia mobila TomTix. Pentru claritate, software-ul va fi considerată o parte a Serviciului descris

9.2. Conținutul

Cumparatorul recunoaște și este de acord că, dacă contribuie, furnizeaza sau pune la dispozitie orice continut pentru site ( "Conținutul cumparatorului" ), acesta acorda Control Plus F5 dreptul și licenta non - exclusiv, la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, fără redevență, transferabila, sublicentiabila ( pe mai multe niveluri ) de a utiliza, reproduce, adapta, modifica, distribui, traduce, publica, crea lucrări derivate pe baza, executa, afișa și exploata conținutul cumparatorului, în tot sau în parte, în orice media cunoscuta acum sau dezvoltata în viitor, pentru orice scop. Cumparatorul declara și garanteaza că detine toate drepturile, puterea și autoritatea necesare pentru a acorda licența de mai sus, și că tot conținutul cumparatorulu ( i ) nu încalcă, violeaza, deturneaza sau intra în alt mod în conflict cu drepturile oricărei terțe părți, și ( ii ) respectă toate legile și reglementările aplicabile ( externe și interne ). În plus, conținutul dvs. trebuie să fie corect și real. Control Plus F5 își rezervă dreptul de a elimina orice conținut de pe site, în orice moment, dacă Control Plus F5 considera, la discreția sa, că acesta nu este conform cu prezentul TOS. În plus, cumparatorul este de acord că Control Plus F5 poate folosi numele și logo-ul ( indiferent dacă acesta le-a pus sau nu la dispoziție prin intermediul site-ului ), cu scopul de se identifica, ca și client existent atât pe site cat și în materiale de marketing și promoționale.

Ca și Cumparator, înțelege că este responsabil pentru toate materialele, în orice formă, pe care le furnizeaza sau le pune la dispoziție prin intermediul Serviciului, organizatorilor, cumpărătorilor și non-Organizatorilor. De asemena, cumparatorul este de acord că Control Plus F5 nu previzualizeaza conținutul furnizat sau pus la dispoziție de către cumparator sau orice terță parte, în legătură cu Serviciul, dar Control Plus F5 și persoanele desemnate de aceasta vor avea dreptul ( dar nu obligația ) după propria discreție, de a ( i ) monitoriza, modifica, edita sau elimina orice conținut, în tot sau în parte, și / sau ( ii ) anula și suspenda dreptul de a utiliza Serviciul în orice moment ( cu sau fără preaviz ) pentru orice motiv sau fără motiv.

9.3. Statutul de furnizor de conținut

Ca un furnizor de conținut, Control Plus F5 nu este responsabil pentru continutul postat sau afișat pe orice pagină din cadrul site-ului www.TomTix.ro de către un utilizator înregistrat, Cumparator sau Organizator. Orice astfel de informații nu reprezintă în mod necesar punctele de vedere sau opiniile Control Plus F5 sau ale angajaților săi. Ca atare, Control Plus F5 nu poate fi considerat responsabil pentru orice promisiuni neonorate, acorduri, contracte, sau valoarea de adevăr a oricarei comunicare realizată între un membru inregistrat, Cumparator sau Organizator și o terță parte. Control Plus F5 nu este responsabil nici pentru postarea oricarui material ilegal, ilicit sau incorect, inclusiv materiale defaimatoare sau incalcarea drepturilor de autor, de către un Utilizator înregistrat.

9.4. Modalitati de plata

TomTix ofera mai multe metode de plata dar decizia referitoare la instrumentele de plata pentru fiecare eveniment in parte apartine Organizatorilor.

Indiferent de metoda de plata aleasa nu exista taxe suplimentare din partea TomTix, Cumparatorul platind exclusiv suma din confirmarea comenzii afisata in psul 1 al modulului de plata:

Sisteme de plata:

1. Plata cu cardul (pot fi selectati mai muli procesatori de carduri)

2. Plata prin PayPal

3. Plata prin OP

Cumparatorul va putea selecta una dintre sistemele de plata agreate de Organizator pentru evenimentul in cauza.

10. Drepturi și obligatii Control Plus F5

10.1. Control Plus F5 va asigura respectarea confidentialitatii tuturor informatiilor puse, prin intermediul Serviciului, la dispozitia Cumparatorului, dar nu va fi, in nici intr-un caz, raspunzator pentru respectarea vreunei obligatii de confidentialitate in ceea ce priveste informatiile pe care Cumparatorul le-a dezvaluit tertilor. De asemenea, Control Plus F5 nu raspunde pentru securitatea comunicatiilor și pentru integritatea informatiilor ce tranziteaza reteaua Internet.

10.2. Control Plus F5 isi rezerva dreptul de a stearge sau de a modifica orice informatie pe care Cumparatorul a introdus-o in paginile Serviciului și care ar putea cauza functionarea necorespunzatoare a Serviciului.

10.3. Prin acceptarea termenilor și condițiilor de furnizare a Serviciului, Cumparatorul recunoaste explicit și expres dreptul Control Plus F5 de a prelucra, in scopul asigurarii functionarii Serviciului, informatiile personale pe care le pune la dispozitie Cumparatorul. Prin prelucrare se intelege folosirea, stocarea, afisarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea si/sau distribuirea informatiilor mai multor servere locale si/sau internationale.

10.4. Control Plus F5 nu va fi raspunzator pentru urmatoarele: (1) erori generate de software, caderi de retea, alterarea si/sau de-securizarea informatiilor care tranziteaza alte sisteme decat cele ale Control Plus F5 sau datorate caderii retelei oricarui alt tert; (2) folosirea frauduloasa a retelei de catre Organizator, conform celor descrise la art. 11.12 mai jos.

10.5. Control Plus F5 va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea acestui Serviciu de catre Organizator in condiții de maxima securitate și confidentialitate.

10.6. Orice optiune a Cumparatorului, va fi acceptata de catre Control Plus F5 doar daca sunt indeplinite condițiile de securitate ale folosirii Serviciului, respectiv accesarea acestuia cu numele de utlizator și parola corespunzatoare.

10.7. Control Plus F5 poate decide oricand suspendarea furnizarii, modificarea sau intreruperea furnizarii Serviciului cu efect imediat și fara un anunt prealabil, in scopul efectuarii unor reparatii sau lucrari de intretinere sau in scopul imbunatatirii performantelor Serviciului sau pentru un alt motiv, oricare ar fi acesta.

10.8. In caz de folosire abuziva sau neautorizata a acestui Serviciu, Control Plus F5 isi rezerva dreptul de a limita, suspenda sau anula fara preavizare accesul Cumparatorului la Serviciu.

10.9. Control Plus F5 are obligatia sa ia masuri pentru mentinerea functionala a platformei TomTix.ro și pentru rezolvarea erorilor aparute in functionarea platformei.

10.10. Sa raspunda la orice solicitari sau probleme de natura tehnica semnalate de catre Cumparator.

10.11. Sa optimizeze platforma ori de cate ori va considera necesar acest lucru.

10.12. Sa modifice Lista de Evenimente

10.13. Control Plus F5 își rezervă dreptul de a șterge orice eveniment listat pe site-ul TomTix în orice moment, în orice circumstante, și pentru orice motiv intemeiat.

11. Drepturi și obligatii ale Cumparatorului

DREPTURI

11.1. Sa cumpere, sa primeasca și sa utilizeze bilete/vouchere puse spre vanzare de catre Organizatori

11.2. Sa vizualizeze și sa gestioneze lista cumparaturilor

11.3. Sa primeasca informari prin intermediul sistemului de mesagerie interna TomTix.

11.4. Sa solicite de la Organizator restituirea pretului biletelor, mai putin a Taxei pentru utilizarea Serviciului, in cazul in care un eveniment a fost anulat. Control Plus F5 nu exercită nici un control sau autoritate asupra Organizatorului, sau a termenilor evenimentului:prețurile biletelor, disponibilitatea, configurarea locatiei, restituiri individuale. Control Plus F5 nu are calitatea de vanzator ci de furnizor de solutii online care faciliteaza vanzarea cumpararea de bilete. Organizatorul in calitatea de vanzator al biletelor este singurul raspunzator pentru calitatea, siguranta și veridicitatea serviciilor ce fac obiectul pretului biletelor.

11.5. În cazul în care un eveniment publicat este amânat pentru o dată ulterioară, in cazul in care doreste, Cumparatorul poate solicita restituirea banilor și returnarea biletelor numai de la Organizator

OBLIGATII

11.6. Sa respecte toate prevederile legale in vigoare, în caz contrar fiind singur răspunzător pentru actele sau faptele, acțiunile sau inacțiunile sale care rezultă din încălcarea unor prevederi legale sau sunt cauzatoare de prejudicii

11.7. Sa nu aduca prejudicii de imagine si/sau sa lezeze interesele Control Plus F5, Utilizatorilor TomTix sau oricaror terti, prin orice actiuni intreprinse sau forme de comunicare folosite.

11.8. Sa raspunda singur și integral pentru continutul postat pe canalele de socializare, Control Plus F5 nefacand o evaluare a continutului postarilor Cumparatorului

11.9. Sa garanteze ca informatiile furnizate catre Control Plus F5 sunt corecte, complete și ca acestea corespund intocmai realitatii.

11.10. La primirea unei autorizații de plata pentru o comanda lansata de catre un Cumparator, TomTix generează un mesaj de confirmare și emite biletele/voucerele sub forma de coduri QR. Cumparatorul are obligatia sa accepte necondiționat biletele/voucherele care au fost confirmate de către Control Plus F5 prin intermediul Serviciului.

11.11. Prin acceptarea acestui Contract, Cumparatorul se angajeaza ca va folosi Serviciul potrivit destinatiei și functiunilor acestuia. Cumparatorul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor de acces la Serviciu, fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informatii de acces catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.

11.12. Cumparatorul este de acord sa nu foloseasca Serviciul in nicio actiune frauduloasa, ilegala, deranjanta sau intr-un scop abuziv sau in orice mod prin care ar putea aduce daune sau crea elemente de risc asupra institutiei, reputatiei, angajatilor, si/sau proprietatilor Control Plus F5, sau unor terti, persoane fizice si/sau juridice.

11.13. Cumparatorul este unicul responsabil și raspunzator pentru utilizarea Serviciului și pentru orice consecinta produsa ca urmare a utilizarii serviciului, prin accesul cu nume de utilizator și parola proprii, chiar și in situatia in care Serviciul nu este folosit de catre Cumparator, ci de o alta persoana folosind numele de utilizator și parola atribuite Cumparatorului, daca a intrat in posesia acestor date ca urmare a intentiei, neglijentei sau imprudentei Organizatorului.

11.14. Cumparatorul trebuie sa completeze in cadrul procesului de inregistrare informatii complete, corecte și de actualitate. Ca urmare a modificarii acestor date, in cursul procesului de inregistrare sau ulterior in cadrul procesului de administrare a profilului personal, va prevala și va fi valabila ultima modificare a datelor.

11.15. Cumparatorul trebuie sa pastreze confidentialitatea numelui de utilizator și a parolei asociate și se angajeaza ca va notifica imediat Control Plus F5 daca orice terta parte neautorizata, identificata sau neidentificata, le utilizeaza sau acceseaza Serviciul prin intermediul acestora, sau a devenit in masura sa o faca.

11.16. Cumparatorul se obliga sa nu lase nesupravegheat calculatorul dupa introducerea datelor de acces, astfel incat nici o alta persoana neautorizata sa nu poata folosi serviciul in numele sau. Inainte de a pleca de langa punctul de lucru trebuie sa se deconecteze de la Serviciu.

11.17. Cumparatorului ii este interzisa utilizarea ca nume de utilizator a oricarui sir de caractere care incepe, se termina sau cuprinde un sir de caractere ce reprezinta o denumire, firma sau marca inregistrata sau o parte semnificativa și sugestiva dintr-o denumire, firma sau marca inregistrata, care poate crea o confuzie sau asociere cu o denumire, firma sau marca inregistrata. Control Plus F5 isi rezerva dreptul de a sterge, modifica sau inlocui oricand un cont care are asociat un nume de utilizator ce incalca interdictia mentionata mai sus, cu avertizarea corespunzatoare a Cumparatorului.

11.18. Cumparatorul este de acord ca Control Plus F5 nu poate garanta ca orice nume de utilizator solicitat in procesul de inregistrare in Serviciu va fi disponibil sau aprobat spre utilizare.

11.19. Cumparatorul trebuie sa se asigure ca orice instructiune sau operatiune pe care o realizeaza in cadrul Serviciului este corecta și completa, in caz contrar Control Plus F5 nefiind raspunzator pentru erorile aparute.

11.20. Cumparatorul este responsabil pentru toate erorile care conduc la pierderi materiale, daca el a actionat cu intentie, neglijenta sau imprudenta, cum ar fi prin facilitarea tranzactiilor neautorizate sau prin tentative frauduloase. Pentru acest motiv, Cumparatorul trebuie sa isi insuseasca și sa respecte clauzele de securitate a accesului continute in acest Contract

11.21. Prezentul Contract poate fi tiparit fara nici o ingradire, pentru lecturare, intr-o forma needitabila și poate fi gasit in permanenta la adresa de internet asociata Serviciului. Versiunea tiparita nu poate prevala fata de versiunea electronica aflata pe site-ul de Internet mentionat mai sus, și nu poate fi utilizata ca mijloc de proba a termenilor și condițiilor pe care le contine.

11.22. Cumpartorul poate avea access la Serviciu 24h/zi, 7 zile/saptamana, cu exceptia perioadelor in care se efectueaza lucrari de intretinere si/sau reparatii. Accesul poate fi limitat ca viteza in orele de utilizare maxima, datorita capacitatii limitate de procesare a sistemului informatic pe care ruleaza Serviciul. Cumparatorul ia act de faptul ca mai multi Utilizatori conectati simultan la Serviciu pot determina scaderea vitezei de raspuns a Serviciului.

11.23. Cumparatorul va furniza pe parcursul utilizarii Serviciului orice date rezonabile solicitate de catre Control Plus F5, incluzand dar fara a se limita la nume și prenume, adresa, cod numeric personal, cod fiscal, numar de telefon, varsta, detalii despre plata daca sunt necesare in vederea rezolvarii anumitor cererei ale Cumparatorului sau Organizatorului.

11.24. Prin achiziționarea unui bilet mobil in platforma TomTix, sunteți de acord să primiți prin e-mail sau în aplicatie, mesaje, memento-uri, sau notificări, legate de evenimentul specific pentru care v-ati inregistrat. Sunteți de acord că pot exista diverse taxe legate de mesagerie atunci când trimiteti sau primiti, vizualizati, descărcati, sau transmiteti mesaje cu biletele mobile, și acceptați responsabilitatea exclusivă pentru aceste costuri.

12. Securitatea sistemului

Serviciul ce formeaza obiectul acestui contract este furnizat prin intermediul unui sistem informatic cu acces restrictionat. Orice accesare a sistemului, prin folosirea unui nume de utilizator (identificator) și a unei parole care nu au fost alocate celui care incearca sa acceseze sistemul, in considerarea identitatii sale și a calitatii de Cumparator al serviciilor TomTix, sau de Administrator, sau accesarea sistemului in orice alt mod, prin inlaturarea neautorizata a restrictiilor de acces, precum și utilizarea sistemului cu depasirea limitelor autorizarii constituie infractiune și se pedepseste conform legii romane privind combaterea criminalitatii informatice.

Continuarea procedurii de acces este considerata ca o intelegere neechivoca, din partea persoanei care incearca accesarea, a avertismentului de mai sus și a consecintelor nerespectarii acestuia.

Cumparatorii sunt de acord ca TomTix nu poate controla și nu ofera nici un fel de sugestii, garantii sau condiții privind securitatea sau continutul informatiilor care trec prin reteaua sa de comunicatii și prin Internet sau prin Serviciu.

Cumparatorul ia la cunostinta ca serviciile sunt disponibile prin Internet și desi TomTix desfasoara toate diligentele necesare pentru a mentine securitatea informatiilor, nu poate garanta ca informatia pe care el o primeste sau o trimite folosind Serviciul va fi permanent in siguranta.

13. Raspunderea

13.1. Cumparatorul va raspunde pentru orice daune, directe sau indirecte, prevazute sau neprevazute la incheierea acestui Contract, aduse Control Plus F5 din cauza intentiei, neglijentei sau imprudentei Cumparatorului, folosirii frauduloase a Serviciului, nerespectarii obligatiilor contractuale sau a savarsirii altor fapte ilicite.

13.2. Recunoscând caracterul global al internetului, Cumparatorul este de acord să respecte toate normele locale privind comportamentul on-line și de conținut acceptabil, toate legile și reglementările (externe și interne), care se aplică în ceea ce privește transmiterea și prelucrarea datelor.

13.3. Control Plus F5 nu poate fi facut raspunzator, in nici intr-un caz, pentru daunele, directe sau indirecte, cauzate Cumparatorului de nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a Serviciului.

14. Durata Contractului

Contractul dureaza pana la incetarea sa, intr-una din situatiile precizate mai jos.

14.1. Incetarea Contractului. Efectele incetarii Contractului

14.1.1. Oricare dintre parti are dreptul de a inceta prezentul Contract.

14.1.2. Control Plus F5 poate considera reziliat de drept și fara anunt prealabil sau alte formalitati prezentul Contract in urmatoarele cazuri:

(1) Cumparatorul a cedat unui tert Serviciul sau alte informatii confidentiale furnizate de Control Plus F5;

(2) Cumparatorul foloseste Serviciul in mod abuziv, dupa cum este stipulat la art. 11.12;

(3) Cumparatorul nu isi respecta celelalte obligatii ce-i revin prin prezentul Contract.

14.1.3. Cumparatorul poate considera reziliat de drept și fara anunt prealabil sau alte formalitati prezentul Contract prin anularea contului și renuntarea la utilizarea Serviciului furnizat de TomTix

Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

15. Conexiunea la alte Retele sau Terte Parti

Serviciul sau terte parti pot furniza, link-uri către alte site-uri sau resurse de pe Internet. Deoarece TomTix nu are nici un control asupra acestor site-uri și resurse, Cumparatorul ia la cunostinta și este de acord că TomTix nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri sau resurse, și nu garanteaza și nu este responsabil sau raspunzator pentru orice continut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse. Mai mult, recunoaste și este de acord ca TomTix nu va fi responsabil sau raspunzator pentru orice paguba sau pierdere cauzata sau presupusa a fi fost cauzata de sau in legatura cu orice utilizarea, sau increderea in orice astfel de conținut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale disponibile pe sau prin orice astfel de site-uri web sau resurse.

16. Renuntarea la garantii

Serviciul este furnizat "CA ATARE" ȘI " AȘA CUM ESTE DISPONIBIL ". TomTix DECLINĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE DE ORICE FEL, explicita sau implicita. Control Plus F5 NU GARANTEAZA ca:

(i) Serviciile vor atinge cerintele Cumparatorului;

(ii) Serviciile vor fi neintrerupte, la timp, sigur, sau fara erori;

(iii) Calitatea, siguranța sau legalitatea oricarui continut, produse, servicii, informații sau alte materiale cumparate sau obtinute, sau evenimentele accesate, prin intermediul Serviciului sau Serviciul înșiși (sau orice parte a acestuia), va satisface așteptările Utilizatorului

(iv) orice erori ale serviciului vor fi corectate.

Control Plus F5 nu este responsabil și nu va avea nicio răspundere pentru conținutul, produsele, serviciile, acțiunile sau inacțiunile oricarui utilizator, Cumpărător, non - organizator, Organizator sau terț înainte, în timpul și / sau după un eveniment.

Cumparatorul recunoaste ca TomTix nu are control asupra și nu garanteazăcalitatea, siguranța sau legalitatea evenimentelor publicate, identitatea sau acuratețea conținutului utilizatorilor (cumparatori, alti non - organizatorilor sau organizatori), sau capacitatea oricarui Utiulizator (Cumparator, alt non -organizator sau Organizator ) de a efectua sau finaliza o tranzacție. Fără a aduce atingere celor de mai sus, daca se raporteaza o abatere a unui Utilizator ( Cumparator, alt non- Organizator sau Organizator) în legătură cu Site-ul sau orice Serviciul oferit, TomTix la discretia sa, poate investiga cererea și poate lua măsurile necesare.

17. Limitarea raspunderii

Control Plus F5 NU VA FI RESPONSABIL sub nici o formă și sub nicio teorie legala cu privire la Serviciul sau orice alt subiect al TOS pentru:

(i) orice daune directe sau indirecte, accidentale, speciale, care rezulta ca o consecinta, inclusiv dar nu se limiteaza la: pierdrea de profit, atingerea reputatiei, alte pierderi intangibile (chiar daca Control Plus F5 a fost informat in legatura cu posibilitatea producerii acestor daune)

(ii) costul procurarii de servicii inlocuitoare,

(iii) orice aspecte în afara controlului rezonabil al Control Plus F5. Aceasta nu va avea nici o responsabilitate cu privire la orice continut apartinand Utilizatorilor Serviciului. În plus, Control Plus F5 nu este afiliat/asociat și nu are raporturi de muncă cu, orice furnizor de servicii utilizate în combinație cu Serviciul (inclusiv, dar fara a se limita la procesatori de carduri, banci, Organizatori, promoteri) și Control Plus F5 nu are nicio responsabilitate pentru, și prin prezentul este limitata orice răspundere asociată cu, actele sau omisiunile oricarui furnizaor sau tert.

18. Absolvire.

Având în vedere Liicenta de accesare și utilizare a Serviciului, sunteti de acord sa eliberati Control Plus F5 și afiliații săi, responsabilii, directorii, agentii, co - branderi, alți parteneri și angajații de toate pagubele ( fie directe, indirecte, incidente, subsecvente sau de altă natură), pierderile, răspunderile, costurile și cheltuielile de orice fel și natură, cunoscute și necunoscute, rezultate din sau in legatura cu disputele dintre dvs. și terți (inclusiv alti Onizatori, Cumparatori, și alti non- organizatori) în legătură cu Serviciul, accesul și utilizarea Serviciului, site-ul sau aplicatiile TomTix

19. Forta Majora

Forta majora inlatura raspunderea civila a partii care o invoca. Forta majora va fi considerata ca fiind un eveniment imprevizibil și insurmontabil pentru una din parti și aparut dupa acceptarea Contractului. Un astfel de eveniment poate fi, de exemplu: razboi, actiuni umane violente, exproprierea, intreruperea alimentarii cu energie, conflict de munca, incendiu, furtuna sau alte fenomene, defectarea cablurilor/ antenelor /altor echipamente de catre un tert etc. Forta majora și imposibilitatea de executarea a obligatiei asociata acesteia duce, dupa caz, la suspendarea sau la stingerea obligatiei.

20. Modificari

Control Plus F5 isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Contract. Folosirea in continuare a Serviciului reprezinta acceptarea tuturor modificarilor aduse acestui Contract.

21. Prevederi finale

21.1. Orice neintelegere in legatura cu executarea prezentului Contract va fi rezolvata mai intaipe cale amiabila intre parti.

21.2. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, litigiul va fi solutionat de instantele judecatoresti din municipiul Bucuresti. Legea romana guverneaza toate raporturile juridice nascute, modificate sau stinse in temeiul prezentului contract.

21.3. Prevederile acestui contract sunt considerate ca acceptate integral și neconditionat de catre Organizator odata cu accesarea Serviciului.